Historie

Van de Smeleblaozers naar SjanTé


Het begon allemaal in 1954 toen een kleine groep Fanfare-muzikanten gevraagd werd om hoempa muziek te spelen tijdens carnaval. In dat jaar werd namelijk Toeën Baltissen als eerste prins van Carnavalsvereniging De Piëlreus uitgeroepen. Dit was een groot succes en dus werd er ieder jaar enkele weken voor carnaval weer een groepje bijeen gevraagd. Langzamerhand breidde het groepje zich uit tot een Boerenkapel, gekleed in boerenkiel en klompen. Tot begin jaren '70 ging dit zo verder. Vanuit de Carnavalsvereniging werd vanwege de enorme waardering het voorstel gedaan om nieuwe uniformen aan te schaffen. Door middel van enkele geslaagde acties werd het geld bijeen gebracht. Tijdens de presentatie van de nieuwe uniformen werd ook de nieuwe naam "De Smeleblaozers" bekend gemaakt. Tevens gingen de leden het hele jaar door repeteren en werd ook het muziekrepertoire aangepast. Er kwam Tirolermuziek en Egerländermuziek op de lessenaar te staan. Na veel van dirigent te hebben gewisseld werd in 1972 Wiet van der Hoff aangesteld als dirigent. Onder leiding van Wiet verwierf de Kapel grote bekendheid in de verre omgeving, zelfs in het verre Bonbruck (Beieren) maakte de Kapel furore. Vooral door zijn enthousiasme, uitstraling en volumeuze diepe stem werden De Smeleblaozers een graag gezien orkest. Helaas moest in 2004 definitief afscheid genomen worden van Wiet van der Hoff.

Na verloop van jaren kwam er geleidelijk aan steeds meer feest- en popmuziek op de lessenaar te staan. Daarnaast gingen en kwamen enkele muzikanten, hetgeen nieuwe ideeën en wensen met zich meebracht. Omdat de leden van mening waren dat naam "De Smeleblaozers" niet meer bij het huidige repertoire en stijl paste, is besloten van naam te veranderen.

Op zondag 23 oktober 2011 is daarom waardig afscheid genomen van de naam "De Smeleblaozers" en is de nieuwe naam "SjanTé" onthuld, met daaraan gekoppeld de presentatie van ons nieuwe tenue en een nieuw repertoir. SjanTé, een naam geïnspireerd op twee mensen, Sjang Spreeuwenberg en Thei Deters. Zij hebben namelijk samen bijna 100 jaar onderdeel van de Smeleblaozers uitgemaakt. Ieder oud lid heeft met één van deze twee of beide muziek gemaakt. De naam SjanTé staat dan ook symbool voor ieder (oud) lid.

Vanaf 1975 werd in Bonbruck iedere vier jaar muziek gemaakt tijdens het daar populaire Volksfest. Als het enigzins mogelijk was, was de Kapel daar van de partij. Nog steeds heeft Ysselsteyn nauwe vriendschapsbetrekkingen met dit Beierse dorp. Een van de hoogtepunten van De Smeleblaozers was ongetwijfeld het optreden als YSO, oftewel het Ysselsteyns Simpel Orkest, tijdens Circus Mök (Venray) in 1987. Ook in 2001 werd een succesvolle reeks neergezet op Circus Mök met het levend draaiorgel. In 2004 vierde De Smeleblaozers haar 50 jarig bestaan, tijdens het feestweekend werden enkele leden gehuldigd. Theo omdat hij al 50 jaar muzikant was, kortom vanaf de oprichting van de Kapel. Sjang omdat hij al meer dan 40 jaar lid was. Hieruit blijkt dat het een gezellige club was waar jong en oud samen muziek en lol konden maken.